Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursen Designperspektiv placerar designerns yrkesroll i relation till samhällsutmaningar. Genom arbetet med ett kritiskt undersökande designprojekt skapar studenterna en förståelse av diskursers relation till visualitet och design. Kursen framhåller formgivningens möjligheter och utmaningar i relation till makt och etik, och betonar designerns samhällsansvar.

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom huvudområdet Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email K3student@mau.se