Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk Design.

Avslutat samtliga kurser från termin ett till tre inom programmet Grafisk Design eller motsvarande med godkänt resultat.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för

studenterna. (HF 1:14).

Kontakt