Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Examensskursen består av två delkurser, Designprojekt (15hp) och Uppsats (15 hp). Designprojektet ska visa studentens förmåga till ett professionellt förhållningssätt. Uppsatsen behandlar en frågeställning inom grafisk design ur ett vetenskapligt perspektiv. Det ska finnas ett sammanhang mellan uppsats och designprojekt, men hur det ser ut kan variera mellan projekt.

Delkursen Designprojekt fokuserar på planering och genomförande av designarbetet. I delkursen ingår utarbetandet av en projektplan för projekt och uppsats, muntlig presentation och skriftlig/visuell dokumentation av projektet samt offentliggörande. Delkursen avslutas med en presentation.

I delkursen Uppsats ligger fokus på att skriva en vetenskaplig uppsats med anknytning till designprojektet. I delkursen ingår utarbetande av projektplan för projekt och uppsats, opponering och seminariebehandling. Kursen avslutas med ett slutseminarium med opponering.

Behörighet

Behörighetskrav

Avslutade kurser från termin 1-4 (120hp) inom programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Efter den första delkursen, görs en skriftlig eller muntlig värdering med utgångspunkt i vars och ens projekt och hur de återspeglar lärandemålen. Värderingen tar också upp arbetsformer (föreläsningar, handledning och seminarier). I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet. Kursvärderingarna sammanställs tillsammans med kommentarer från lärarna och eventuella åtgärder föranledda av kursvärderingen. Sammanställningen skickas ut till studenterna och arkiveras på högskolan.

Kontakt