Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutade kurser från termin 1-4 (120hp) inom programmet Design och visuell kommunikation/Grafisk design.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Efter den första delkursen, görs en skriftlig eller muntlig värdering med utgångspunkt i vars och ens projekt och hur de återspeglar lärandemålen. Värderingen tar också upp arbetsformer (föreläsningar, handledning och seminarier). I slutet av kursen görs en skriftlig kursutvärdering med fokus på kursen som helhet. Kursvärderingarna sammanställs tillsammans med kommentarer från lärarna och eventuella åtgärder föranledda av kursvärderingen. Sammanställningen skickas ut till studenterna och arkiveras på högskolan.

Kontakt