Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 14 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 4/A4.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter delkurs 1. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande (i samtliga delkurser). Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt