Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 1 oktober 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i kursen. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt