Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
4 oktober 2021 - 10 december 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs KG111B och KG131C.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt