Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Kriminologiprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurs KG111B, KG131C samt ytterligare avslutade kurser omfattande minst 60 hp inom kriminologiprogrammet (VGKRK).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter varje delkurs. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt