Fristående kurs, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Radio är ett ljudmedium i förvandling. Ny teknik och nya distributionskanaler har kommit att förändra hur vi producerar och kan lyssna på radio. Under kursens gång ska studenterna tillägna sig verktyg för att reflektera kring mediet i en vetenskaplig kontext och skapa praktiska grunder för egen gestaltande radioproduktion. Syftet är att inte bara undervisa i existerande radiomässiga normer och genrer, utan att också uppmuntra till att undersöka vad radio och ett individuellt personligt berättande kan vara i dagens förändrade medielandskap.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se