Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Särskild behörighet har också en som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se