Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412B-Teckning och kognition, antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se