Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
29 mars 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK411A-Perspektiv på visuell kommunikation och KK412B-Teckning och kognition, antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för

studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se