Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KK411A Perspektiv på visuell kommunikation (godkänd) och KK412A Teckning och kognition, (godkänd)

Antagen till programmet Visuell kommunikation, 180 högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursutvärdering sker löpande och vid slutet av kursen.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se