Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Avslutat 90 hp inom programmet Visuell kommunikation (termin 1–3).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se