Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Avslutat 90 hp inom programmet Visuell kommunikation (termin 1-3).

Kurslitteratur

Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt