Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Visuell kommunikation

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KK411A Perspektiv på visuell kommunikation (godkänd) KK412A Teckning och kognition, (godkänd) KK413A Berättande i rörlig bild (godkänd) KK414A Att kommunicera i bild (godkänd) KK415A Vetenskaplig praktik: teori och metod (godkänd) KK416A Genrer, texter och medieutbud (godkänd) och KK417A Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r (godkänd) eller KK418A Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r (godkän

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: KK411A Perspektiv på visuell kommunikation (godkänd) KK412A Teckning och kognition, (godkänd) KK413A Berättande i rörlig bild (godkänd) KK414A Att kommunicera i bild (godkänd) KK415A Vetenskaplig praktik: teori och metod (godkänd) KK416A Genrer, texter och medieutbud (godkänd) och KK417A Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r (godkänd) eller KK418A Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r (godkänd)

Avslutade kurser från termin 1-4 (120hp) inom programmet Visuell kommunikation.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt