Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
7 november 2022 - 15 januari 2023
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS281F Dramapedogik I med minst 7,5 hp med lägst betyget godkänd.

Alternativt

Godkänd kurs KS111F Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.

Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna.

Kontakt