Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 25%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för språklig interaktion och genrebaserade arbetsformer som språk- och kunskapsutvecklande strategi i undervisning och lärande av olika ämnen.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt