Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6 Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Historia Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Religion Ämneslärarutbildning : Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Ämneslärarutbildning : Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Grundlärarutbildning : Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Samtliga kurser på grundnivå genomgångna inom fördjupningsämnet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt