Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Distans dagtid 50%
1 februari 2021 - 20 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt