Kurs inom program, Avancerad nivå
7.5 hp
Distans | blandad undervisningstid | 50%
31 januari 2022 - 10 april 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen är en del av VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare, enligt Förordning SFS 2013:83.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).