Om kursen

Kursen är en introduktion till webbaserad programmering. Vidare är kursen en introduktion till ledning av utvecklingsprojekt enligt agila metoder. Efter kursen ska du förstå grunderna i objektorienterad programmering och kunna programmera enkla webbapplikationer i JavaScript. Du kommer även att ha läst om och praktiskt använt agila metoder för projektledning.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 eller engelska B på svensk gymnasiet.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: Digital design och utveckling I, 7,5hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt