Om kursen

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina teoretiska och metodologiska kunskaper i ämnet medieteknik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen: Medieteknik 1: Det medietekniska landskapet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).