Om kursen

Kursen fokuserar på process- och produktionsledning inom medieorganisationer, samt tar upp tekniska, ekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar styrningen av medieprocesser och medieproduktion.

Denna kurs ges som del av program:

Medieteknik: Media management, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Medieproduktion 15 hp.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).