Om kursen

I denna kurs får du lära dig att designa och utveckla webbaserade medieplattformar i form av dynamiska webbplatser och -applikationer.

De tekniska principerna som vi lär oss i kursen är de som ligger till grund för många välkända webbplatser: FB, Twitter, Nyhetssiter, Google, etc. Det är också samma principer som ligger till grund för de flesta CMS.

I kursen fördjupar du också dina kunskaper inom designmetoder så att du lär dig designa genomtänkta och användarvänliga webbaserade medieplattformar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande engelska 6 på svensk gymnasienivå.

9 hp avklarat, sammanlagt, från kurserna Digital design och utveckling I och II.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängligaför studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

tsstudent@mau.se