Om kursen

I denna projektbaserade studiokurs kommer du att genomföra ett fåtal grupparbeten. Grupparbeten är formade så att ni får mo¨jlighet att designa och utveckla webbaserade anva¨ndarupplevelser i ett interaktivt scenario.

Kursen inkluderar designbaserad forskning, konceptgenerering, prototypframtagning och iterativ design och utveckling. Kursen introducerar dig i de praktiska aspekterna av webbaserad design och utveckling genom att utforska och tydliggo¨ra designproblem och att delta i kreativt grupparbete.

Under kursen kommer du att:

  • lära dig om och använda dig av design- och prototyptekniker,
  • kommunicera dina designförslag och ge och ta emot konstruktiv feedback,
  • testa och iterera prototyper,
  • koda lösningar baserade på dina prototyper,
  • testa och utva¨rdera den framtagna lösningen.

Kunskaperna fra°n alla tidigare kurser samt den parallela kursen (Designmetoder) kommer att anva¨ndas och byggas pa° i denna kurs.

I slutet av kursen ska du kunna designa, utveckla, problematisera och utva¨rdera webbaserade interaktiva gränssnitt samt föreslå och implementera designmetoder som kan användas för att förbättra gränssnitten.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

20hp avklarat, sammanlagt, från kurserna Digital design och utveckling I II och III.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt