Om kursen

I kursen utvecklar studenten sin förmåga och färdighet att observera, analysera och praktiskt tillämpa möjligheter med digitalisering och innovation i medieteknikrelaterade projekt. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar kunskap och förmåga att kritiskt kunna bedöma och hantera de utmaningar teknologisk förändring kan medföra i medieproduktion och medieproduktionsprocesser.

Denna kurs ges som del av program:

Medieteknik: Media management, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Goddkända kurser:

  • Medieproduktion 15 hp
  • Mediestyrning 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt