Om kursen

I kursen utvecklar studenten förståelse för, och färdighet att, tillämpa grundläggande marknadsföringsmetoder och -teorier genom olika medieproduktioner och medieteknologier. Vidare ges en introduktion till kommunikationsmetoder och visualisering.

Denna kurs ges som del av program:

Medieteknik: Media management, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Godkänd kurs:

  • Medieproduktion 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt