Om kursen

I denna kurs kommer du att designa, planera och producera ett crossmedialt projekt som ska publiceras på riktigt, alltså inte endast för lärarna och kurskamraterna utan för en utomstående publik.

Projektet genomförs i grupp, tillsammans med studenter från andra program, och ni bestämmer tillsammans vilka medier, utöver webben – som alltid måste inkluderas –, ni vill använda.

För projektets genomförande krävs det att olika kompetenser samlas och du förväntas bidra med din kunskap och bakgrund.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Grundläggande behörighet + Kunskaper motsvarande engelska 6 eller engelska B på svensk gymnasienivå

Godkända kurser: Minst 60hp inom huvudområdet Medieteknik.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Crossmedia: Teori.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt