Om kursen

I denna kurs får du lära dig att designa och programmera komplexa data-baserade användargränssnitt på webben. Komplexiteten kan bero såväl på att det är en stor mängd data som användaren ska interagera med eller på att applikationen inkluderar komplexa funktionaliteter som interagerar med datan.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Deltagande i kursen förutsätter att minst 20hp har avklarats, sammanlagt, från kurserna Digital design och utveckling I, II och III.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).