Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om och förmåga att tillämpa teorier för affärsutveckling, strategi, innovation och styrning i ett medietekniskt helhetsperspektiv.

Denna kurs ges som del av program:

Medieteknik: Media management, kandidatprogram

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Godkända kurser:

  • Medieproduktion 15 hp
  • Mediestyrning 15 hp
  • Projektstudio 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

tsstudent@mau.se