Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter inom medieteknikområdet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Godkända kurser om minst 120 hp inklusive minst 60hp i huvudområdet Medieteknik på minst G1F-nivå

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt