Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
27 mars 2023 - 4 juni 2023
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
25 mars 2024 - 2 juni 2024
Malmö | dagtid | 100%
31 mars 2025 - 8 juni 2025
Malmö | dagtid | 100%
30 mars 2026 - 7 juni 2026

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: ML221B Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra (genomgången)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt