Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti 2021 - 7 november 2021

Om kursen

Kursen ämnar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i hållfasthetslära innefattande en grund för vidare studier inom ämnen som maskinelement och även fördjupande kurser på avancerad nivå. Denna grund skall vara tillräcklig för vidare studier på Malmö högskola såväl som andra svenska lärosäten.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa erhållen kunskap i praktiska tillämpningar inom design-, bygg- och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran såsom, jämvikt, kinematik, materialsamband, effektivspänning, huvudspänningar, plasticitet, instabilitet, brott, utmattning, statiskt obestämda problem och kritiska svängningar. Fokus är på beräkning av statiskt belastade kroppar och en introduktion till mekaniska vibrationer.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över hållfasthetslärans grundläggande begrepp för deformerbara kroppar. Grundläggande koncept såsom jämvikt, kinematik och materialsamband definieras och nyttjas vid analys av strukturer. Begrepp inom hållfasthetslära förklaras och tillämpas på enkla strukturelement som stänger, rör, tryckkärl och balkar.

Kursen omfattar följande moment:

 • töjningar (normal- och skjuvtöjningar)
 • spänningar (normal-, skjuv-, huvud- och effektivspänningar)
 • elasticitet
 • termisk belastning
 • stångsystem
 • vridning
 • balkböjning
 • knäckning
 • plasticitet
 • Hooke’s allmänna lag
 • brottmekanik
 • utmattning
 • vibrationer
 • huvudspänningar

Behörighet

Behörighetskrav

MA209A Analys A (1702)

MT106A Mekanik, statik (2101)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon tsstudent@mau.se