Om kursen

Kursen grundlägger och utvecklar studentens förståelse för vanliga tillverknings- och formningsmetoder och deras möjligheter och begränsningar för framställning av verkstadstekniska produkter såväl som prototyper i enstycks- och serieproduktion. Studenten utvecklar färdighet att välja hur en produkt ska tillverkas med hänsyn till materialegenskaper och kostnad på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser:

  • MA209A Analys A (1702)
  • MT108A Materialteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt