Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 50%
8 november 2021 - 16 januari 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

  • Toleranssystem och verkstadsteknisk mätteknik
  • Formning av produkter från smält eller halvsmält råämne
  • Plastiska, klippande och skärande bearbetningsmetoder samt verktyg och maskiner för dessa metoder
  • Teorier kring skärande bearbetning gällande skärgeometri, spånbildning, skärkrafter, ytjämnhet, bearbetningsekonomi samt verktygsförslitning
  • Grundläggande datorbaserad tillverkningsberedning
  • Formsprutning av plaster
  • Övriga tillverkningsmetoder
  • Analys av vetenskapligt material

Behörighet

Behörighetskrav

Godkända kurser:

  • MA209A Analys A (1702)
  • MT108A Materialteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt