Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll bestäms för varje student i samråd med kursansvarig och handledare.

I kursen ingår momenten:

  • inledande litteraturstudie som definierar och begränsar arbetet
  • genomförande av det egna arbetet samt redovisning av arbetet i skriftlig rapport
  • muntlig presentation av eget genomfört arbete samt skriftlig och muntlig opposition på annat examensarbete

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik inklusive kurserna MA209A Analys A och linjär algebra, Matematik: Analys B och MT149A Hållfasthetslära.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt