Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet produktutveckling och design inklusive kurserna MA209A Analys A och linjär algebra, Matematik: Analys B och MT149A Hållfasthetslära.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt