Om kursen

Kursen ämnar till att studenten, genom tillämpning från idé till färdig produkt, lär sig att arbeta i projektgrupper och lösa praktiska produktutvecklingsproblem.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser:

  • MT156A Tillverkningsteknik
  • MT159A Tillämpad konstruktion

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt