Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
27 mars 2023 - 4 juni 2023

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap inom materialmekanik och ser kopplingen mellan materialteknik och hållfasthetslära.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A (2102)

MT106A Mekanik, statik (2101)

MT108A Materialteknik

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för. (HF 1:14).

Kontakt