Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 27 mars 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
16 januari 2023 - 26 mars 2023

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grundlärarutbildning : Fritidshem

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MU211B Musik och lärande: Musik som kunskapsform och bedömningsprocesser (genomgången) eller MU213B Musik och lärande: Musik som kunskapsform och bedömningsprocesser (genomgången)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt