Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
15 januari 2024 - 24 mars 2024
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
20 januari 2025 - 30 mars 2025

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grundlärarutbildning : Fritidshem

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: MU215B Musik och Lärande: Musik som kunskapsform (genomgången)

eller motsvarande

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt