Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

  • MV102B Miljövetenskap: Grundkurs, 30 hp alternativt MV102A Miljövetenskap I, 30 hp
  • MV108C Miljövetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp alternativt MV108A/MV108B Miljövetenskap II, 30 hp
  • MV101A Miljörätt, 15 hp
  • MV133B Miljöundersökningar, 15 hp alternativt MV133A Naturkunskap med miljöperspektiv, 15 hp

Dessutom krävs ytterligare sammanlagt minst 15 hp godkända kursmoment från kurserna

  • MV104A Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 15 hp alternativt MV104E Environmental Economics and Ecological Economics, 15 hp
  • MV103A Företagsekonomi och miljöledning, 15 hp alternativt MV103B Miljömanagement, 15 hp alternativt MV103E Enviromental Management: Transdisciplinary Perspectives 15 hp

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt