Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
8 november 2021 - 12 december 2021

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom vetenskapsteori inom det miljövetenskapliga kunskapsfältet och miljövetenskaplig praktik med utgångspunkt i miljövetenskapens framväxt till dagens tvärvetenskapliga hemvist.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MV211A Läsa, skriva och diskutera miljövetenskapliga texter 7,5 hp, MV212A Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik 7,5 hp, MV213A Ekologi, evolution och miljökemi 7,5 hp, MV214A Miljöpolitik och medborgarskap 7,5 hp eller

MV102B Miljövetenskap grundkurs 30 hp eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt