Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 100%
12 december 2022 - 15 januari 2023

Om kursen

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper i miljösociologi och miljösociologisk metod samt förstå sammanhang mellan miljösociologi, miljöpolitik, miljöpsykologi och miljöetik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MV211A Läsa, skriva och diskutera miljövetenskapliga texter 7,5 hp, MV212A Miljöhistoria, humanekologi och miljöetik 7,5 hp, MV213A Ekologi, evolution och miljökemi 7,5 hp, MV214A Miljöpolitik och medborgarskap 7,5 hp, MV222E Urban infrastruktur, ekologi och hälsa 7,5 hp och MV223A Miljöpsykologi och -metod 7,5 hp eller

MV102B Miljövetenskap grundkurs 30 hp och MV108C Miljövetenskap: Fortsättningskurs delmoment 1 - Miljövetenskaplig forskning (8hp), eller motsvarande

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt