Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
6 november 2023 - 14 januari 2024

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: NL227C Naturkunskap och lärande: Hållbart samhälle - Energi- och kemikalieanvändning (genomgången) (eller motsvarande kunskaper)

Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt