Kurs inom program, Förberedande utbildning
1 fup
Malmö | dagtid | 12%
29 augusti 2022 - 30 oktober 2022

Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar en bra grund för studier av naturvetenskap på gymnasie- och högskolenivå.

Denna kurs ges som del av program:

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till Naturvetenskapligt/tekniskt basår.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt