Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö | dagtid | 50%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt