Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på tre delkurser. I delkurs 1 behandlas omvårdnad som ämne, vetenskap och profession. I delkurs 2 behandlas pedagogik med inriktning mot handledning och i delkursen 3 behandlas och tränas praktiska färdigheter som förberedelser inför det patientnära arbetet. Omvårdnad och omvårdnadsprocessen behandlas i kursen utifrån ramverket Fundamentals of Care och de sex kärnkompetenserna.

Kursen består av tre delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt