Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 50%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på tre delkurser.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs muntligt under kursens gång. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas, och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt