Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Produktdesign

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom huvudområdet Produktdesign eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se