Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 15 hp inom andraämnet Religion och lärande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt