Om kursen

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper i kemi med fokus på kemiska jämvikter, buffertsystem samt kemisk bindning. Vidare ska studenten skaffa sig kunskaper i grundläggande organisk kemi och biokemi, biologiska makromolekylers struktur och funktioner. Vidare ska studenten förvärva kunskaper om intracellulära strukturer, cellulär rörelse och interaktion mellan celler. Dessutom skall studenten fördjupa sina kunskaper inom metabolism, grundläggande mekanismer för intracellulär sortering, cellsignalering, DNA replikation och celldelning. Studenten ska kunna identifiera och diskutera metoder och resultat som dokumenteras vid utveckling av läkemedel som relaterar till den aktuella kursen.

Denna kurs ges som del av program:

Receptarieprogrammet

Kursinnehåll

Kursens ändamål är att studenten tillägnar sig kunskaper i kemi med fokus på kemiska jämvikter, buffertsystem samt kemisk bindning. Vidare ska studenten skaffa sig kunskaper i grundläggande organisk kemi och biokemi, biologiska makromolekylers struktur och funktioner. Studenten ska även förvärva kunskaper om intracellulära strukturer, cellulär rörelse och interaktion mellan celler. Studenten ska kunna identifiera och diskutera metoder och resultat som dokumenteras vid utveckling av läkemedel som relaterar till den aktuella kursen.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt