Kurs inom program, Grundnivå
7.5 hp
Malmö dagtid 100%
17 januari 2022 - 18 februari 2022
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 100%
16 januari 2023 - 17 februari 2023
Malmö dagtid 100%
15 januari 2024 - 15 februari 2024
Malmö dagtid 100%
2 september 2024 - 4 oktober 2024

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Socionomprogrammet

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt